EvanjelickýPieseň7,1

Pieseň 7:1

Vráť sa, ó vráť sa, Šulamít! Vráť sa, ó vráť sa, nech ťa vidíme. Čo chcete vidieť na Šulamít ako na táborovej tanečnici?


Verš v kontexte

1 Vráť sa, ó vráť sa, Šulamít! Vráť sa, ó vráť sa, nech ťa vidíme. Čo chcete vidieť na Šulamít ako na táborovej tanečnici?
2 Aké sú lad­né tvoje kroky v san­dáloch, kniežacia dcéra! Priehyby tvojich bokov sú ako skvos­ty, dielo umel­cových rúk.
3 Tvoje lono je ob­lá nád­rž, nech nechýba korenené víno! Tvoje brucho je ako hŕba pšenice vrúbená ľaliami.

späť na Pieseň, 7

Príbuzné preklady Roháček

1 Vráť sa, vráť sa, ó, Šulamit­ka! Vráť sa, vráť sa, nech sa podívame na teba! Čo by ste sa mali dívať na Šulamit­ku jako na kolotanec Machanajima?!

Evanjelický

1 Vráť sa, ó vráť sa, Šulamít! Vráť sa, ó vráť sa, nech ťa vidíme. Čo chcete vidieť na Šulamít ako na táborovej tanečnici?

Ekumenický

1 Vráť sa, vráť sa, Šulamit­ka, vráť sa, vráť sa, nech ťa vidíme! Čo chcete na Šulamit­ke vidieť? Nuž jej tanec v táboroch!

Bible21

1 Doko­la, doko­la, Šulamitko! Dokola, doko­la, ať si tě prohlédnem! Copak vi­dí­te na Šulamitce, když mezi ná­mi tan­cuje?