EvanjelickýPieseň5

Pieseň

1 Vchádzam do svojej záh­rady, ses­tra, snúbenica. Zbieram svoju myr­hu a svoj bal­zam. Jem svoj plást a svoj med. Pijem svoje víno a svoje mlieko. Jedz­te, priatelia, a pite; opájaj­te sa, moji milí!
2 Ja spím, no srd­ce moje bdie. Čuj! Môj milý klope: Ot­vor mi, ses­tra, milovaná moja, holubica moja, moja do­konalá, lebo mám hlavu rosou pre­močenú a kadere nočnými kropajami.
3 Vy­zliek­la som si sukňu, prečo ju znova ob­liekať? Umyla som si nohy, prečo ich znova zašpiniť?
4 Môj milý siahol rukou cez ot­vor a city sa vzbúrili vo mne.
5 Vstala som ot­voriť môj­mu milému a moje ruky zvl­h­li myr­hou, i moje prs­ty myr­hou tekutou na kľučke závory.
6 Ot­vorila som svoj­mu milému, ale môj milý sa ob­rátil a od­išiel. Bola som bez seba, keď hovoril. Hľadala som ho, ale nenašla. Volala som - ale ne­oz­val sa mi.
7 Našli ma strážcovia, čo chodia po mes­te. Zbili ma a doráňali; strh­li zo mňa ručník strážcovia hradieb.
8 Za­prisahávam vás, dcéry jeruzalem­ské, ak náj­dete môj­ho milého, čo mu po­viete? Že som chorá od lás­ky!
9 O čo je tvoj milý viac ako iný, ty, najk­rajšia zo žien? O čo je tvoj milý viac ako iný, že nás tak za­prisahávaš?
10 Môj milý je svieži a čer­vený, vy­niká medzi desaťtisícami.
11 Jeho hlava je rýdze zlato. Jeho kadere - strap­ce pal­mových kvetov, čier­ne sťa hav­ran.
12 Jeho oči sú ako holuby pri vod­ných tokoch, ktoré sa v mlieku kúpu a sedia v hoj­nos­ti.
13 Jeho líca sú ako hriad­ka bal­zamu, na ktorej ras­tú von­né byliny. Jeho pery sú ľalie, vy­dávajú tekutú myr­hu.
14 Jeho ruky sú zlaté val­ce, vy­kladané taršíšs­kym drahokamom. Jeho telo je kus slonoviny, ob­ložený zafírom.
15 Jeho lýt­ka sú alabas­trové stĺpy, položené na zlatých pod­stav­coch. Vy­zerá ako Libanon, je vy­beraný ako céd­re.
16 Jeho pod­nebie - samá slad­kosť, a všet­ko na ňom je váb­ne. Taký je môj milý, taký je priateľ môj, dcéry jeruzalem­ské.

EvanjelickýPieseň5