EvanjelickýPieseň4,9

Pieseň 4:9

Uchvátila si mi srd­ce, ses­tra, moja snúbenica. Uchvátila si mi srd­ce jediným svojím po­hľadom, jediným dielikom svoj­ho ná­hr­del­níka.


Verš v kontexte

8 Príď z Libanonu, snúbenica; príď z Libanonu a zo­stúp! Zo­stúp z vr­chol­ca Amánu, z vr­chol­ca Semíru a Cher­móna, z br­lohov levov a z vr­chov le­opar­dov.
9 Uchvátila si mi srd­ce, ses­tra, moja snúbenica. Uchvátila si mi srd­ce jediným svojím po­hľadom, jediným dielikom svoj­ho ná­hr­del­níka.
10 Aké sú krás­ne tvoje ľúbos­ti, moja ses­tra, snúbenica. O čo vzác­nejšie sú tvoje ľúbos­ti než víno. A vôňa tvojich olejov nad všet­ky bal­zamy.

späť na Pieseň, 4

Príbuzné preklady Roháček

9 Jala si moje srd­ce, moja ses­tro, ne­ves­to, jala si moje srd­ce jed­ným svojím okom, jed­ným nák­rčníkom svojeho hrd­la.

Evanjelický

9 Uchvátila si mi srd­ce, ses­tra, moja snúbenica. Uchvátila si mi srd­ce jediným svojím po­hľadom, jediným dielikom svoj­ho ná­hr­del­níka.

Ekumenický

9 Uchvátila si mi srd­ce, ses­tra moja, snúbenica, očarila si ma jediným po­hľadom, jedinou re­tiaz­kou svoj­ho ná­hr­del­níka.

Bible21

9 Srd­ce mé za­jalas, má drahá nevěsto, srdce mé za­jalas je­diným pohledem, řetízkem je­diným na hrdle svém.