EvanjelickýPieseň4,3

Pieseň 4:3

Tvoje pery sú ako šar­látová niť, tvoja reč je pôvab­ná. Tvoje sluchy sú ako krížal­ky granátového ja­bl­ka za tvojím závojom.


Verš v kontexte

2 Tvoje zuby sú ako práve ostrihané stádo oviec, čo vy­stupuje z kúpeľa. Každá z nich má po dvoje mláďat, jalovej medzi nimi niet.
3 Tvoje pery sú ako šar­látová niť, tvoja reč je pôvab­ná. Tvoje sluchy sú ako krížal­ky granátového ja­bl­ka za tvojím závojom.
4 Tvoj krk je ako veža Dávidova, vy­stavená v pev­nosť; tisíc štítov visí na ňom, všet­ko sú to štíty rytier­ske.

späť na Pieseň, 4

Príbuzné preklady Roháček

3 tvoje rty sú jako šar­látový po­vrázok, dvak­rát far­bený, a tvoje ús­ta krás­ne, jako polo­vica granátového ja­bl­ka tvoja slucha zpod tvoj­ho závoja;

Evanjelický

3 Tvoje pery sú ako šar­látová niť, tvoja reč je pôvab­ná. Tvoje sluchy sú ako krížal­ky granátového ja­bl­ka za tvojím závojom.

Ekumenický

3 Pery máš ako šar­látovú niť a tvoja reč je príjem­ná. Tvoje sluchy za závojom sú ako krížal­ky granátového ja­bl­ka.

Bible21

3 Jako kar­mínová šňůrka jsou tvé rty, tvá ús­ta to­lik líbezná! Jak plátky granátových jablekjsou pod závo­jem spánky tvé.