EvanjelickýPieseň4,1

Pieseň 4:1

Aká si krás­na, moja milovaná, aká si krás­na! Oči tvoje - holubice za tvojím závojom. Tvoje vlasy sú ako stádo kôz, čo zo­stupuje z gileád­skych vr­chov.


Verš v kontexte

1 Aká si krás­na, moja milovaná, aká si krás­na! Oči tvoje - holubice za tvojím závojom. Tvoje vlasy sú ako stádo kôz, čo zo­stupuje z gileád­skych vr­chov.
2 Tvoje zuby sú ako práve ostrihané stádo oviec, čo vy­stupuje z kúpeľa. Každá z nich má po dvoje mláďat, jalovej medzi nimi niet.
3 Tvoje pery sú ako šar­látová niť, tvoja reč je pôvab­ná. Tvoje sluchy sú ako krížal­ky granátového ja­bl­ka za tvojím závojom.

späť na Pieseň, 4

Príbuzné preklady Roháček

1 Hľa, krás­na si, moja priateľko, hľa, či si len krásna! Tvoje oči holubice zpod tvoj­ho závoja, tvoje vlasy jako stádo kôz, ktoré sa spúšťajú s vr­chu Gileáda;

Evanjelický

1 Aká si krás­na, moja milovaná, aká si krás­na! Oči tvoje - holubice za tvojím závojom. Tvoje vlasy sú ako stádo kôz, čo zo­stupuje z gileád­skych vr­chov.

Ekumenický

1 Ach, krás­na si, priateľka moja, aká si krás­na, tvoje oči sú holubice skryté pod závojom, tvoje vlasy sú ako stádo kôz, ktoré sa ženie z gileádskych vr­chov,

Bible21

1 Ach, jak jsi krásná, lásko má, ach, jak jsi krásná! Tvé oči pod závo­jem jsou jako holubičky, tvé vla­sy jako stádo koz, jež sbíhá z gi­leád­ských hor.