EvanjelickýPieseň2,8

Pieseň 2:8

Čuj! Môj milý! Aj­hľa, to on pri­chádza. Vy­stupuje na vr­chy, po­skakuje po pahor­koch.


Verš v kontexte

7 Za­prisahávam vás, dcéry jeruzalem­ské, pri gazelách a poľných jeleniciach, ne­prebúdzaj­te a nerušte lás­ku, kým sama nech­ce!
8 Čuj! Môj milý! Aj­hľa, to on pri­chádza. Vy­stupuje na vr­chy, po­skakuje po pahor­koch.
9 Môj milý podob­ný je gazele alebo mladému jeleňovi; aj­hľa, tu stojí za naším múrom, po­zerá cez ok­no, nazerá cez mreže.

späť na Pieseň, 2

Príbuzné preklady Roháček

8 Hlas môj­ho milého! Hľa, tu ide! Skáče po vr­choch, po­skakuje po kop­coch.

Evanjelický

8 Čuj! Môj milý! Aj­hľa, to on pri­chádza. Vy­stupuje na vr­chy, po­skakuje po pahor­koch.

Ekumenický

8 Čuť môj­ho milého, hľa, to on pri­chádza. Po vr­choch skáče, po kop­coch po­skakuje.

Bible21

8 Slyš­te – můj mi­lý! Hle – už se blíží, přes hory skáče, spěchá přes kop­ce!