EvanjelickýPieseň2,15

Pieseň 2:15

Po­chytaj­te nám líšky, maličké líšky, ktoré ničia vinice; naše vinice práve kvit­nú.


Verš v kontexte

14 Holubica moja, v skal­ných zákutiach a v skrýši prík­rych svahov ukáž mi svoju tvár. Daj mi počuť svoj hlas; lebo tvoj hlas je príjem­ný a tvoja tvár je spanilá.
15 Po­chytaj­te nám líšky, maličké líšky, ktoré ničia vinice; naše vinice práve kvit­nú.
16 Môj milý pat­rí mne, ja pat­rím jemu, jemu, čo pasie medzi ľaliami.

späť na Pieseň, 2

Príbuzné preklady Roháček

15 Po­chytaj­te nám líšky, maličké líšky, ktoré kazia vinice, a naše vinice sú v kvete.

Evanjelický

15 Po­chytaj­te nám líšky, maličké líšky, ktoré ničia vinice; naše vinice práve kvit­nú.

Ekumenický

15 Po­chytaj­te nám líšky, líštičky maličké, čo ničia vinice. Veď naše vinice už kvit­nú.

Bible21

15 Po­chy­tej­te nám lišky, ty lišky maličké, co na vi­nicích nám škodí, když kvetou naše vi­nice!