EvanjelickýPieseň2,12

Pieseň 2:12

Kvety sa zjavujú na zemi, pri­blížil sa čas spevu a hlas hrd­ličky počuť v našom kraji.


Verš v kontexte

11 Veď hľa, zima sa po­minula, dážď pre­stal, od­tiahol.
12 Kvety sa zjavujú na zemi, pri­blížil sa čas spevu a hlas hrd­ličky počuť v našom kraji.
13 Figov­ník už sfar­bil svoje mladé plody a kvit­núci vinič roz­dáva vôňu. Vstaň, moja milovaná, krás­ka moja, a poď!

späť na Pieseň, 2

Príbuzné preklady Roháček

12 Kvety sa ukazujú po zemi, prišiel čas spevu, a hlas hrd­ličky čuť v našej zemi.

Evanjelický

12 Kvety sa zjavujú na zemi, pri­blížil sa čas spevu a hlas hrd­ličky počuť v našom kraji.

Ekumenický

12 Kvety sa zjavujú na zemi, čas spevu sa pri­blížil, aj hlas hrd­ličky počuť v našom kraji.

Bible21

12 Kvítí se ukazuje po zemi, čas pro­z­pěvování je tu, hlas hrd­ličky zní po kra­ji.