EvanjelickýPieseň2,1

Pieseň 2:1

Som ružou šárón­skou, ľali­ou údolí.


Verš v kontexte

1 Som ružou šárón­skou, ľali­ou údolí.
2 Ako ľalia medzi bodľačím, tak je moja milovaná medzi devami.
3 Ako jab­loň medzi stromami lesa, tak je môj milý medzi junák­mi. S túžbou som si sad­la do jeho tône, jeho ovocie je slad­ké môj­mu pod­nebiu.

späť na Pieseň, 2

Príbuzné preklady Roháček

1 Ja som ružou Sárona, ľali­ou údolí.

Evanjelický

1 Som ružou šárón­skou, ľali­ou údolí.

Ekumenický

1 Som ruža šáron­ská, ľalia údolí.

Bible21

1 Já jsem ta růže šáronská, jsem li­lie v do­linách.