EvanjelickýPieseň1,9

Pieseň 1:9

Prirov­návam ťa, moja milovaná, ku koňom pri vozoch faraónových.


Verš v kontexte

8 Ak to sama ne­vieš, ty najk­rajšia zo žien, vy­j­di si po stopách oviec, popásaj svoje koz­liat­ka pri pas­tier­skych kolibách!
9 Prirov­návam ťa, moja milovaná, ku koňom pri vozoch faraónových.
10 Pôvab­né sú tvoje líca s oz­dobami a tvoja šija s korálovými ná­hr­del­ník­mi.

späť na Pieseň, 1

Príbuzné preklady Roháček

9 Paripe vo vozoch fara­onových ťa pri­podobňujem, moja priateľko!

Evanjelický

9 Prirov­návam ťa, moja milovaná, ku koňom pri vozoch faraónových.

Ekumenický

9 Ku svojej kobyle v záprahu faraónovom prirov­návam ťa, priateľka moja.

Bible21

9 Ke klisně z fa­rao­nových spřeženítě, moje lásko, při­rovnám.