EvanjelickýObediáš1,9

Obediáš 1:9

A predesia sa tvoji hr­dinovia, Témán, pre­tože vy­plienim všet­kých z vr­chu Ézavov­ho pre vraždu,


Verš v kontexte

8 Ba veru v ten deň - znie výrok Hos­podinov - vy­hubím múd­rych z Edómu, roz­um­nosť z vr­chu Ézavov­ho! 9 A predesia sa tvoji hr­dinovia, Témán, pre­tože vy­plienim všet­kých z vr­chu Ézavov­ho pre vraždu, 10 pre násilie na tvojom bratovi Jákobovi, pri­kryje ťa han­ba a vy­hynieš na večnosť.

späť na Obediáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

9 A tvoji udat­ní sa budú desiť, Témane, aby bol vy­ťatý človek s vr­chu Ezavov­ho pre vraždu.

Evanjelický

9 A predesia sa tvoji hr­dinovia, Témán, pre­tože vy­plienim všet­kých z vr­chu Ézavov­ho pre vraždu,

Ekumenický

9 Po­tom sa predesia tvoji hr­dinovia, Téman, pre­tože vy­plienim všet­kých z vrchu Ézavov­ho pre vraždu,

Bible21

9 Tví hr­di­nové, Te­mane, zděsí se – ­na Ezauově hoře každý zahyne! Kvůli vraždění,