EvanjelickýObediáš1,6

Obediáš 1:6

Ako pre­skúmali Ézava! Ako pop­rezerali jeho skryté po­klady!


Verš v kontexte

5 Keby zlodeji prišli k tebe a noční lupiči, aby ťa spus­tošili, či ne­na­krad­nú len to, čo im treba? A keby oberači prišli k tebe, či nezanechajú paber­ky? 6 Ako pre­skúmali Ézava! Ako pop­rezerali jeho skryté po­klady! 7 Až na hranicu ťa vy­hnali, všet­ci tvoji spojen­ci ťa sklamali, pre­moh­li ťa tvoji priatelia, tí, čo jedia tvoj chlieb, stavajú pas­cu na teba; nieto v nich roz­um­nos­ti.

späť na Obediáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

6 Oj, aké sú pre­kutané veci Ezavove, pre­hľadané jeho po­klady!

Evanjelický

6 Ako pre­skúmali Ézava! Ako pop­rezerali jeho skryté po­klady!

Ekumenický

6 Ako pre­hľadali Ézava! Ako pop­rezerali jeho skryté po­klady!

Bible21

6 Jak jen Ezaua vyplení! Jak vy­loupí jeho pokla­dy!