EvanjelickýObediáš1,3

Obediáš 1:3

Pýcha tvoj­ho srd­ca ťa oklamala, lebo pre­bývaš v trh­linách skál, vo svojom vy­sokom síd­le. Vravíš si vo svojom srd­ci: Ktože ma zvrh­ne na zem?


Verš v kontexte

2 Hľa, urobím ťa maličkým medzi národ­mi a budeš veľmi opo­vr­hnutý. 3 Pýcha tvoj­ho srd­ca ťa oklamala, lebo pre­bývaš v trh­linách skál, vo svojom vy­sokom síd­le. Vravíš si vo svojom srd­ci: Ktože ma zvrh­ne na zem? 4 Keby si sa vzniesol vy­soko sťa orol, a keby si si aj medzi hviez­dy položil hniez­do, zvrh­nem ťa od­tiaľ - znie výrok Hos­podinov.

späť na Obediáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

3 Pýcha tvoj­ho srd­ca ťa oklamala, oj, ty, ktorý bývaš v skal­ných roz­sad­linách, vo svojom vy­sokom byd­lis­ku, ktorý hovoríš vo svojom srd­ci: Kto ma strh­ne na zem?!

Evanjelický

3 Pýcha tvoj­ho srd­ca ťa oklamala, lebo pre­bývaš v trh­linách skál, vo svojom vy­sokom síd­le. Vravíš si vo svojom srd­ci: Ktože ma zvrh­ne na zem?

Ekumenický

3 Pýcha tvoj­ho srd­ca ťa oklamala, lebo pre­bývaš v trhlinách skál, vo svojom vy­sokom síd­le. Mys­líš si o sebe: Ktože ma zvrh­ne na zem?

Bible21

3 Pý­cha tvého srd­ce tě oklamala, tebe, jenž byd­líš v ro­ze­klaných skalách. Myslíš si ve výšce svého obydlí: „Kdo by mě k zemi porazil?“