Evanjelický4. Mojžišova6,9

4. Mojžišova 6:9

Numeri

Keby však nie­kto náh­le a ne­pred­vídane pri ňom zo­mrel a poškvr­nil by jeho po­svät­nú hlavu, nech si oholí hlavu v deň svoj­ho očis­tenia; nech ju na sied­my deň oholí.


Verš v kontexte

8 Po celý čas svoj­ho nazirej­stva bude svätý pre Hos­podina. 9 Keby však nie­kto náh­le a ne­pred­vídane pri ňom zo­mrel a poškvr­nil by jeho po­svät­nú hlavu, nech si oholí hlavu v deň svoj­ho očis­tenia; nech ju na sied­my deň oholí. 10 Na ôs­my deň donesie dve hrd­ličky alebo dve holúbätá ku kňazovi ku vchodu do svätos­tán­ku.

späť na 4. Mojžišova, 6

Príbuzné preklady Roháček

9 A keby nie­kto zo­mrel pri ňom, náh­le a z nenaz­dania, a poškvr­nil by hlavu jeho nazarej­stva, oholí svoju hlavu v deň svoj­ho očisťovania, sied­meho dňa ju oholí.

Evanjelický

9 Keby však nie­kto náh­le a ne­pred­vídane pri ňom zo­mrel a poškvr­nil by jeho po­svät­nú hlavu, nech si oholí hlavu v deň svoj­ho očis­tenia; nech ju na sied­my deň oholí.

Ekumenický

9 Keby však nie­kto blíz­ko neho cel­kom nečakane zo­mrel a on by si poškvr­nil za­svätenú hlavu, nech si ju oholí v deň svoj­ho očisťovania, urobí to teda na sied­my deň.

Bible21

9 Kdy­by však v jeho blízkosti někdo zemřel náhlou smr­tí, a tak po­sk­vrnil znak za­svěcení na jeho hlavě, oho­lí si hlavu v den svého očišťování; oho­lí si ji v sedmý den.