Evanjelický4. Mojžišova6,8

4. Mojžišova 6:8

Numeri

Po celý čas svoj­ho nazirej­stva bude svätý pre Hos­podina.


Verš v kontexte

7 Nech sa ne­poškvr­ní ani svojím ot­com, ani svojou mat­kou, ani svojím bratom, ani svojou ses­trou pri ich smr­ti, lebo má na hlave po­svätenie svoj­ho Boha. 8 Po celý čas svoj­ho nazirej­stva bude svätý pre Hos­podina. 9 Keby však nie­kto náh­le a ne­pred­vídane pri ňom zo­mrel a poškvr­nil by jeho po­svät­nú hlavu, nech si oholí hlavu v deň svoj­ho očis­tenia; nech ju na sied­my deň oholí.

späť na 4. Mojžišova, 6

Príbuzné preklady Roháček

8 Po všetky dni svoj­ho nazarej­stva bude svätým Hos­podinovi.

Evanjelický

8 Po celý čas svoj­ho nazirej­stva bude svätý pre Hos­podina.

Ekumenický

8 Po celý čas svoj­ho nazirej­ského sľubu bude za­svätený Hos­podinovi.

Bible21

8 Po všech­ny dny svého za­svěcení bude svatý Hos­po­di­nu.