Evanjelický4. Mojžišova6,6

4. Mojžišova 6:6

Numeri

Po celý čas svoj­ho nazirej­stva pre Hos­podina nech ne­pris­túpi k mŕt­vemu.


Verš v kontexte

5 Po celý čas jeho nazirej­ského sľubu nech ne­prej­de brit­va po jeho hlave. Kým sa ne­skončia dni, na ktoré sa za­svätil Hos­podinovi, nech je svätý, nech si dá voľne rásť vlasy na hlave. 6 Po celý čas svoj­ho nazirej­stva pre Hos­podina nech ne­pris­túpi k mŕt­vemu. 7 Nech sa ne­poškvr­ní ani svojím ot­com, ani svojou mat­kou, ani svojím bratom, ani svojou ses­trou pri ich smr­ti, lebo má na hlave po­svätenie svoj­ho Boha.

späť na 4. Mojžišova, 6

Príbuzné preklady Roháček

6 Po všet­ky dni, na ktoré sa od­delí pre Hos­podina, ne­voj­de k mŕt­vemu telu.

Evanjelický

6 Po celý čas svoj­ho nazirej­stva pre Hos­podina nech ne­pris­túpi k mŕt­vemu.

Ekumenický

6 Nech sa po celý čas svoj­ho nazirej­ského sľubu Hos­podinovi ne­prib­líži k mŕtvemu.

Bible21

6 Po všech­ny dny svého za­svěcení Hos­po­di­nu se ne­při­blíží k mrt­vé­mu.