Evanjelický4. Mojžišova6,24

4. Mojžišova 6:24

Numeri

Nech ťa požeh­ná Hos­podin a nech ťa ochraňuje!


Verš v kontexte

23 Po­vedz Áronovi a jeho synom: Tak­to hovoriac požeh­návaj­te Iz­rael­cov: 24 Nech ťa požeh­ná Hos­podin a nech ťa ochraňuje! 25 Nech roz­jas­ní Hos­podin svoju tvár nad tebou a nech ti je milos­tivý!

späť na 4. Mojžišova, 6

Príbuzné preklady Roháček

24 Nech ťa požeh­ná Hos­podin a nech ťa os­tríha.

Evanjelický

24 Nech ťa požeh­ná Hos­podin a nech ťa ochraňuje!

Ekumenický

24 Nech ťa Hos­podin požeh­ná a nech ťa ochráni!

Bible21

24 ‚Ať ti Hos­po­din žeh­náa chrání tě!