Evanjelický4. Mojžišova6,23

4. Mojžišova 6:23

Numeri

Po­vedz Áronovi a jeho synom: Tak­to hovoriac požeh­návaj­te Iz­rael­cov:


Verš v kontexte

22 Hos­podin hovoril Mojžišovi: 23 Po­vedz Áronovi a jeho synom: Tak­to hovoriac požeh­návaj­te Iz­rael­cov: 24 Nech ťa požeh­ná Hos­podin a nech ťa ochraňuje!

späť na 4. Mojžišova, 6

Príbuzné preklady Roháček

23 Hovor Áronovi a jeho synom a po­vedz: Tak­to budete žeh­nať synov Iz­raelových hovoriac im:

Evanjelický

23 Po­vedz Áronovi a jeho synom: Tak­to hovoriac požeh­návaj­te Iz­rael­cov:

Ekumenický

23 Po­vedz Áronovi a jeho synom: Iz­raelitov budete požeh­návať týmito slovami:

Bible21

23 „Mluv k Áro­novi a jeho synům: Tak­to bu­dete žeh­nat synům Iz­rae­le; bu­dete jim ří­kat: