Evanjelický4. Mojžišova6,21

4. Mojžišova 6:21

Numeri

Toto je zákon o nazirej­covi, ktorý za­sľúbil obet­ný dar Hos­podinovi za svoje nazirej­stvo, ok­rem toho, čo má ešte urobiť. Nech koná podľa sľubu, ktorý zložil, v zmys­le zákona o svojom nazirej­stve.


Verš v kontexte

20 Kňaz za­máva nimi ako mávanou dáv­kou pred Hos­podinom. Je to svätá vec; pat­rí kňazovi spolu s pr­sami mávanej dáv­ky i s lopat­kou po­z­dvihovanej dáv­ky. Po­tom smie nazirejec piť víno. 21 Toto je zákon o nazirej­covi, ktorý za­sľúbil obet­ný dar Hos­podinovi za svoje nazirej­stvo, ok­rem toho, čo má ešte urobiť. Nech koná podľa sľubu, ktorý zložil, v zmys­le zákona o svojom nazirej­stve. 22 Hos­podin hovoril Mojžišovi:

späť na 4. Mojžišova, 6

Príbuzné preklady Roháček

21 To je zákon nazarejov, ktorý sľúbi svoj obet­ný dar Hos­podinovi so svojím nazarej­stvom krome toho, čo by viacej moh­la učiniť jeho ruka. Podľa svoj­ho sľubu, ktorý sľúbil, tak učiní podľa zákona svoj­ho nazarej­stva.

Evanjelický

21 Toto je zákon o nazirej­covi, ktorý za­sľúbil obet­ný dar Hos­podinovi za svoje nazirej­stvo, ok­rem toho, čo má ešte urobiť. Nech koná podľa sľubu, ktorý zložil, v zmys­le zákona o svojom nazirej­stve.

Ekumenický

21 Toto je zákon o nazirejovi, ktorý sľúbil Hos­podinovi za svoje nazirej­stvo priniesť dar ok­rem toho, čo chce sám pri­dať. Nech urobí podľa sľubu, ktorý dal, podľa zákona o svojom nazirej­stve.

Bible21

21 Toto je zákon o na­zírovi skládajícím slib. Jeho dar Hos­po­di­nu za jeho za­svěcení bude od­po­vídat sli­bu, který uči­nil (kro­mě to­ho, co by chtěl při­dat pod­le svých možností).