Evanjelický4. Mojžišova6,20

4. Mojžišova 6:20

Numeri

Kňaz za­máva nimi ako mávanou dáv­kou pred Hos­podinom. Je to svätá vec; pat­rí kňazovi spolu s pr­sami mávanej dáv­ky i s lopat­kou po­z­dvihovanej dáv­ky. Po­tom smie nazirejec piť víno.


Verš v kontexte

19 Kňaz nech vez­me uvarené plece z barana, jeden nek­vasený koláč z koša, jeden nek­vasený po­súch a položí ich na ruky nazirej­ca, keď si oholil svoje po­svät­né vlasy. 20 Kňaz za­máva nimi ako mávanou dáv­kou pred Hos­podinom. Je to svätá vec; pat­rí kňazovi spolu s pr­sami mávanej dáv­ky i s lopat­kou po­z­dvihovanej dáv­ky. Po­tom smie nazirejec piť víno. 21 Toto je zákon o nazirej­covi, ktorý za­sľúbil obet­ný dar Hos­podinovi za svoje nazirej­stvo, ok­rem toho, čo má ešte urobiť. Nech koná podľa sľubu, ktorý zložil, v zmys­le zákona o svojom nazirej­stve.

späť na 4. Mojžišova, 6

Príbuzné preklady Roháček

20 A kňaz bude sem a ta vznášať tie veci obeťou po­vznášania pred Hos­podinom. Je to svätá vec a bude pat­riť kňazovi i s pr­sami obeti po­vznášania i s lopat­kou obeti po­z­dvi­hnutia, a po­tom bude piť nazarej víno.

Evanjelický

20 Kňaz za­máva nimi ako mávanou dáv­kou pred Hos­podinom. Je to svätá vec; pat­rí kňazovi spolu s pr­sami mávanej dáv­ky i s lopat­kou po­z­dvihovanej dáv­ky. Po­tom smie nazirejec piť víno.

Ekumenický

20 Kňaz nimi za­máva pred Hos­podinom ako mávanou obetou. Je to svätý dar kňazovi spolu s hruďou mávanej obety aj s lopatkou po­z­dvihovanej obety. Po­tom smie nazirej piť víno.

Bible21

20 Kněz to pak zvedáním nabídne Hos­po­di­nu. Spo­lečně s hrudím po­zvedání a kýtou ode­vzdání jsou tyto věci svatým da­rem pro kněze. Teprve po­té smí na­zír znovu pít víno.