Evanjelický4. Mojžišova6,17

4. Mojžišova 6:17

Numeri

Z barana nech pri­praví obeť spoločen­stva Hos­podinovi spolu s košom nek­vasených chlebov. Kňaz nech vy­koná i jeho po­kr­movú obeť i jeho úliat­bu.


Verš v kontexte

16 Kňaz nech to pred­loží pred Hos­podina a vy­koná i jeho obeť za hriech, i jeho spaľovanú obeť. 17 Z barana nech pri­praví obeť spoločen­stva Hos­podinovi spolu s košom nek­vasených chlebov. Kňaz nech vy­koná i jeho po­kr­movú obeť i jeho úliat­bu. 18 Po­tom si nazirejec oholí svoju po­svätenú hlavu pri vchode do svätos­tán­ku, vez­me vlasy svojej po­svätenej hlavy a hodí ich do ohňa, ktorý je pod obeťou spoločen­stva.

späť na 4. Mojžišova, 6

Príbuzné preklady Roháček

17 Barana bude obetovať bit­nou obeťou po­koj­nou Hos­podinovi s košom nek­vasených chlebov a tak­tiež bude obetovať kňaz jeho obil­nú obeť i jeho liatu obeť.

Evanjelický

17 Z barana nech pri­praví obeť spoločen­stva Hos­podinovi spolu s košom nek­vasených chlebov. Kňaz nech vy­koná i jeho po­kr­movú obeť i jeho úliat­bu.

Ekumenický

17 Barana pri­praví Hos­podinovi ako obetu spoločen­stva spolu s košom nek­vasených chlebov a prinesie po­kr­movú a nápojovú obetu.

Bible21

17 Be­ra­na pak připraví jako pokojnou oběť Hos­po­di­nu spo­lu s košem ne­kvašeného pečiva a vy­koná jeho moučnou oběť a jeho ú­lit­bu.