Evanjelický4. Mojžišova6,16

4. Mojžišova 6:16

Numeri

Kňaz nech to pred­loží pred Hos­podina a vy­koná i jeho obeť za hriech, i jeho spaľovanú obeť.


Verš v kontexte

15 kôš nek­vasených koláčov z jem­nej múky, za­miesenej s olejom, nek­vasené ten­ké po­súchy, po­mazané olejom, k tomu pat­riacu po­kr­movú obeť a úliat­by. 16 Kňaz nech to pred­loží pred Hos­podina a vy­koná i jeho obeť za hriech, i jeho spaľovanú obeť. 17 Z barana nech pri­praví obeť spoločen­stva Hos­podinovi spolu s košom nek­vasených chlebov. Kňaz nech vy­koná i jeho po­kr­movú obeť i jeho úliat­bu.

späť na 4. Mojžišova, 6

Príbuzné preklady Roháček

16 A kňaz bude obetovať pred Hos­podinom a učiní jeho obeť za hriech i jeho zápal­nú obeť.

Evanjelický

16 Kňaz nech to pred­loží pred Hos­podina a vy­koná i jeho obeť za hriech, i jeho spaľovanú obeť.

Ekumenický

16 Kňaz to prinesie pred Hos­podina, vy­koná zaňho obetu za hriech aj spaľovanú obetu.

Bible21

16 Kněz to při­ne­se před Hos­po­di­na a vy­koná na­zírovu oběť za hřích a jeho zápalnou oběť.