Evanjelický4. Mojžišova6,14

4. Mojžišova 6:14

Numeri

a pred­loží svoj obet­ný dar Hos­podinovi: jed­ného ročného bez­chyb­ného barán­ka na spaľovanú obeť, jed­nu ročnú bez­chyb­nú jah­ničku na obeť za hriech a jed­ného bez­chyb­ného barana na obeť spoločen­stva,


Verš v kontexte

13 Toto je zákon o nazirej­covi: V ten deň, keď sa skončia dni jeho nazirej­stva, pri­vedú ho ku vchodu do svätos­tán­ku 14 a pred­loží svoj obet­ný dar Hos­podinovi: jed­ného ročného bez­chyb­ného barán­ka na spaľovanú obeť, jed­nu ročnú bez­chyb­nú jah­ničku na obeť za hriech a jed­ného bez­chyb­ného barana na obeť spoločen­stva, 15 kôš nek­vasených koláčov z jem­nej múky, za­miesenej s olejom, nek­vasené ten­ké po­súchy, po­mazané olejom, k tomu pat­riacu po­kr­movú obeť a úliat­by.

späť na 4. Mojžišova, 6

Príbuzné preklady Roháček

14 A bude obetovať svoj obet­ný dar Hos­podinovi, jed­ného ročného barán­ka bez vady zápal­nou obeťou a jed­nu ročnú ovcu bez vady obeťou za hriech a jed­ného barana bez vady po­koj­nou obeťou.

Evanjelický

14 a pred­loží svoj obet­ný dar Hos­podinovi: jed­ného ročného bez­chyb­ného barán­ka na spaľovanú obeť, jed­nu ročnú bez­chyb­nú jah­ničku na obeť za hriech a jed­ného bez­chyb­ného barana na obeť spoločen­stva,

Ekumenický

14 Ako svoj dar prinesie Hos­podinovi jed­noročného bez­chyb­ného barán­ka ako spaľovanú obetu, ročnú ovcu ako obetu za hriech a bez­chyb­ného barana ako obetu spoločen­stva,

Bible21

14 a bude obětovat svůj dar Hos­po­di­nu: jedno­ho ročního beránka bez vady jako zápalnou oběť, jednu roční ovečku bez vady jako oběť za hřích a jedno­ho be­ra­na bez vady jako pokojnou oběť,