Evanjelický4. Mojžišova6,1

4. Mojžišova 6:1

Numeri

Hos­podin hovoril Mojžišovi:


Verš v kontexte

1 Hos­podin hovoril Mojžišovi: 2 Po­vedz Iz­rael­com: Ak ktokoľvek - muž alebo žena - zloží osobit­ný sľub, nazirej­ský sľub - a za­svätí sa Hos­podinovi, 3 nech sa zdrží vína i opoj­ného nápoja, nech ne­pije vín­ny ocot ani ocot z opoj­ného nápoja, ani nech ne­pije nijakú hroz­novú šťavu, nech neje ani čer­stvé alebo suché hroz­no.

späť na 4. Mojžišova, 6

Príbuzné preklady Roháček

1 A Hos­podin hovoril Mojžišovi a riekol:

Evanjelický

1 Hos­podin hovoril Mojžišovi:

Ekumenický

1 Hos­podin po­vedal Mojžišovi:

Bible21

1 Hos­po­din pro­mlu­vil k Mo­jžíšovi: