Evanjelický4. Mojžišova36,10

4. Mojžišova 36:10

Numeri

Dcéry Celof­chádove urobili tak, ako Hos­podin pri­kázal Mojžišovi:


Verš v kontexte

9 tak nebude pre­chádzať vlast­níc­tvo z kmeňa na iný kmeň, lebo všet­ci sa majú pri­dŕžať vlast­níc­tva kmeňov Iz­rael­cov. 10 Dcéry Celof­chádove urobili tak, ako Hos­podin pri­kázal Mojžišovi: 11 Mach­lá, Tir­cá, Chog­lá, Mil­ká a Nóá sa vy­dali za synov svojich strýkov;

späť na 4. Mojžišova, 36

Príbuzné preklady Roháček

10 A dcéry Celaf­chadove urobily tak, ako pri­kázal Hos­podin Mojžišovi,

Evanjelický

10 Dcéry Celof­chádove urobili tak, ako Hos­podin pri­kázal Mojžišovi:

Ekumenický

10 Celof­chádove dcéry urobili tak, ako Hos­podin pri­kázal Mojžišovi.

Bible21

10 Ce­lo­f­cha­dovy dce­ry pak uči­ni­ly přes­ně tak, jak Hos­po­din přikázal Mo­jžíšovi.