Evanjelický4. Mojžišova30,4

4. Mojžišova 30:4

Numeri

Ak žena dá sľub Hos­podinovi a vez­me na seba záväzok v dome svoj­ho otca vo svojej mlados­ti,


Verš v kontexte

3 Ak muž dá Hos­podinovi sľub alebo prísahu, že berie na seba záväzok, nech ne­zruší svoje slovo; nech spl­ní všet­ko tak, ako to vy­šlo z jeho úst. 4 Ak žena dá sľub Hos­podinovi a vez­me na seba záväzok v dome svoj­ho otca vo svojej mlados­ti, 5 ak jej otec počuje jej sľub i záväzok, ktorý vzala na seba, a ak jej otec na to nič ne­povie, nech sú všet­ky sľuby plat­né; aj každý záväzok, ktorý vzala na seba, je plat­ný.

späť na 4. Mojžišova, 30

Príbuzné preklady Roháček

4 A keby žena sľúbila Hos­podinovi sľub a za­viazala by sa nejakým záväz­kom v dome svoj­ho otca vo svojej mlados­ti,

Evanjelický

4 Ak žena dá sľub Hos­podinovi a vez­me na seba záväzok v dome svoj­ho otca vo svojej mlados­ti,

Ekumenický

4 Ak dá Hos­podinovi sľub žena a vez­me na seba záväzok ešte ako dievča v otcovskom dome,

Bible21

4 Když se mladá že­na, do­sud ži­jící v do­mě svého ot­ce, za­váže Hos­po­di­nu nějakým sli­bem nebo závaz­kem