Evanjelický4. Mojžišova3,34

4. Mojžišova 3:34

Numeri

Počet všet­kých spočítaných mužov od jed­nomesačných vy­ššie bol šesťtisíc dve­sto.


Verš v kontexte

33 K Méránímu pat­rili: čeľaď Mach­lího a čeľaď Múšího. To sú čeľade Merárího. 34 Počet všet­kých spočítaných mužov od jed­nomesačných vy­ššie bol šesťtisíc dve­sto. 35 Rodin­ným kniežaťom čeľadí Meráríov­cov bol Cúriél, syn Abichajilov. Táborili na sever­nej strane príbyt­ku.

späť na 4. Mojžišova, 3

Príbuzné preklady Roháček

34 Ich spočítaných v počte všet­kých mužs­kého po­hlavia vo veku od jed­ného mesiaca a vy­še bolo šesť tisíc dve­sto.

Evanjelický

34 Počet všet­kých spočítaných mužov od jed­nomesačných vy­ššie bol šesťtisíc dve­sto.

Ekumenický

34 Počet všet­kých spočítaných osôb mužs­kého rodu starších ako jeden mesiac bol šesťtisíc­dve­sto.

Bible21

34 Pod­le se­z­na­mu čítaly 6 200 mužů starších jedno­ho měsíce.