Evanjelický4. Mojžišova3,29

4. Mojžišova 3:29

Numeri

Čeľade Kehátov­cov táborili na južnej strane príbyt­ku.


Verš v kontexte

28 Počet všet­kých mužov od jed­nomesačných vy­ššie bol osem­tisíc šesťs­to takých, čo mali na staros­ti službu pri svätyni. 29 Čeľade Kehátov­cov táborili na južnej strane príbyt­ku. 30 Kniežaťom rodiny čeľadí Kehátov­cov bol Elícáfán, syn Uzzíélov.

späť na 4. Mojžišova, 3

Príbuzné preklady Roháček

29 Čeľade synov Kehátových táborily po strane príbyt­ku na juh.

Evanjelický

29 Čeľade Kehátov­cov táborili na južnej strane príbyt­ku.

Ekumenický

29 Rody Kehátov­cov mali táboriť na južnej strane príbyt­ku.

Bible21

29 Rody Ke­ha­tových synů tá­boři­ly na jižní straně Příbytku.