Evanjelický4. Mojžišova3,21

4. Mojžišova 3:21

Numeri

Géršónova: čeľaď Lib­ního a čeľaď Šimeiho. To sú géršónov­ské čeľade.


Verš v kontexte

20 Meráríov­ci podľa svojich čeľadí sú Mach­lí a Múši. Toto sú čeľade Lévího podľa rodín: 21 Géršónova: čeľaď Lib­ního a čeľaď Šimeiho. To sú géršónov­ské čeľade. 22 Počet všet­kých spočítaných mužov od jed­nomesačných vy­ššie je sedem­tisíc päťs­to.

späť na 4. Mojžišova, 3

Príbuzné preklady Roháček

21 Geršonove čeľade boly: čeľaď Lib­niho a čeľaď Šimeiho. To sú čeľade Geršonov­cov.

Evanjelický

21 Géršónova: čeľaď Lib­ního a čeľaď Šimeiho. To sú géršónov­ské čeľade.

Ekumenický

21 Ku Geršónovi pat­rí rod Lib­ni­ov­cov a Šimei­ov­cov. Toto sú rody Geršónov­cov.

Bible21

21 Z Geršo­na vzešel rod libnij­ský a ši­meiský; to jsou geršon­ské ro­dy.