Evanjelický4. Mojžišova3,16

4. Mojžišova 3:16

Numeri

Tak ich Mojžiš na po­kyn Hos­podinov spočítal, ako bolo pri­kázané.


Verš v kontexte

15 Spočítaj levítov podľa rodín a čeľadí. Spočítaj všet­kých mužov od jed­nomesačných vy­ššie. 16 Tak ich Mojžiš na po­kyn Hos­podinov spočítal, ako bolo pri­kázané. 17 Toto boli synovia Lévího podľa svojich mien: Géršón, Kehát a Merárí.

späť na 4. Mojžišova, 3

Príbuzné preklady Roháček

16 Vtedy ich spočítal Mojžiš na roz­kaz Hos­podinov, tak ako mu bolo roz­kázané.

Evanjelický

16 Tak ich Mojžiš na po­kyn Hos­podinov spočítal, ako bolo pri­kázané.

Ekumenický

16 Mojžiš ich spočítal na Hos­podinov roz­kaz, ako mu bolo pri­kázané.

Bible21

16 Mo­jžíš je tedy pod­le Hos­po­di­nova roz­ka­zu sečetl, jak mu bylo přikázáno.