Evanjelický4. Mojžišova3,1

4. Mojžišova 3:1

Numeri

Toto je rodok­meň Árona a Mojžiša v tom čase, keď Hos­podin pre­hovoril k Mojžišovi na vr­chu Sinaj.


Verš v kontexte

1 Toto je rodok­meň Árona a Mojžiša v tom čase, keď Hos­podin pre­hovoril k Mojžišovi na vr­chu Sinaj. 2 Toto sú mená Áronových synov: pr­vorodený bol Nádáb, po­tom bol Abíhú, Eleázár a Ítámár. 3 Toto sú mená Áronových synov, po­mazaných kňazov, ktorí boli uvedení do svoj­ho úradu, aby konali kňaz­skú službu.

späť na 4. Mojžišova, 3

Príbuzné preklady Roháček

1 Toto rody Áronove a Mojžišove v deň, v ktorý hovoril Hos­podin s Mojžišom na vr­chu Sinai.

Evanjelický

1 Toto je rodok­meň Árona a Mojžiša v tom čase, keď Hos­podin pre­hovoril k Mojžišovi na vr­chu Sinaj.

Ekumenický

1 Toto je rodok­meň Árona a Mojžiša v čase, keď Hos­podin oslovil Mojžiša na vr­chu Sinaj.

Bible21

1 Toto je příběh Áro­na a Mo­jžíše v době, kdy Hos­po­din mlu­vil s Mo­jžíšem na hoře Si­naj.