Evanjelický4. Mojžišova22,32

4. Mojžišova 22:32

Numeri

I riekol mu an­jel Hos­podinov: Prečo si už tri razy bil svoju os­licu? Ja som vy­šiel po­staviť sa proti tebe, lebo táto ces­ta podľa mňa je zvrátená.


Verš v kontexte

31 Vtedy Hos­podin ot­voril Bileámovi oči, a ten uvidel an­jela Hos­podinov­ho stáť v ces­te s vy­taseným mečom. Sklonil sa a padol pred ním na tvár. 32 I riekol mu an­jel Hos­podinov: Prečo si už tri razy bil svoju os­licu? Ja som vy­šiel po­staviť sa proti tebe, lebo táto ces­ta podľa mňa je zvrátená. 33 Os­lica ma videla a trik­rát sa mi vy­hla. Keby sa nebola vy­hla, teraz by som ťa za­bil, ale ju by som nechal nažive.

späť na 4. Mojžišova, 22

Príbuzné preklady Roháček

32 A an­jel Hos­podinov mu riekol: Prečo si bil svoju os­licu toto už po tretí raz? Hľa, ja som vy­šiel protiviť sa ti, lebo táto cesta je zhub­ná predo mnou.

Evanjelický

32 I riekol mu an­jel Hos­podinov: Prečo si už tri razy bil svoju os­licu? Ja som vy­šiel po­staviť sa proti tebe, lebo táto ces­ta podľa mňa je zvrátená.

Ekumenický

32 Hos­podinov an­jel mu po­vedal: Prečo si už trik­rát zbil svoju os­licu? Ja som prišiel, aby som ti pre­kážal v ceste, lebo ťa vedie do záhuby.

Bible21

32 Hos­po­dinův an­děl mu ře­kl: „Pro­č jsi už třikrát zbil svou oslici? Hle, to já jsem ti za­hra­dil ces­tu, ne­boť se mi vůbec ne­líbí.