Evanjelický4. Mojžišova22,20

4. Mojžišova 22:20

Numeri

Boh prišiel k Bileámovi v noci a riekol mu: Ak ťa prišli volať tí mužovia, vstaň a choď s nimi! Avšak rob len to, čo ti po­viem!


Verš v kontexte

19 Ale zo­staňte tu aj vy túto noc, aby som sa do­zvedel, čo mi Hos­podin ďalej po­vie. 20 Boh prišiel k Bileámovi v noci a riekol mu: Ak ťa prišli volať tí mužovia, vstaň a choď s nimi! Avšak rob len to, čo ti po­viem! 21 Vtedy Bileám ráno vstal, osed­lal os­licu a šiel s moáb­skymi kniežat­mi.

späť na 4. Mojžišova, 22

Príbuzné preklady Roháček

20 A Bôh prišiel k Balámovi vnoci a riekol mu: Ak ťa prišli volať tí mužovia, vstaň, iď s nimi. Ale budeš robiť len to, čo ti ja budem hovoriť.

Evanjelický

20 Boh prišiel k Bileámovi v noci a riekol mu: Ak ťa prišli volať tí mužovia, vstaň a choď s nimi! Avšak rob len to, čo ti po­viem!

Ekumenický

20 V noci prišiel Boh k Bileámovi a po­vedal mu: Ak ťa prišli tí muži volať, vstaň a choď s nimi. Rob však len to, čo ti po­viem.

Bible21

20 V noci pak Hos­po­din přišel k Balaá­movi a ře­kl mu: „Když tě ti muži přiš­li po­zvat, vstaň a jdi s ni­mi. Dě­lej však jen to, co ti řeknu.“