Evanjelický4. Mojžišova1,5

4. Mojžišova 1:5

Numeri

Toto sú mená mužov, ktorí vám budú stáť po boku: Za Rúbena Elícúr, syn Šedéúrov;


Verš v kontexte

4 Pri­tom nech je s vami jeden muž z každého kmeňa; ten nech je čel­ným mužom vo svojej rodine. 5 Toto sú mená mužov, ktorí vám budú stáť po boku: Za Rúbena Elícúr, syn Šedéúrov; 6 za Šimeóna Šelumíél, syn Cúríšad­dájov;

späť na 4. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

5 A toto mená mužov, ktorí budú stáť s vami: z Rúbena Elicúr, syn Šedeúrov

Evanjelický

5 Toto sú mená mužov, ktorí vám budú stáť po boku: Za Rúbena Elícúr, syn Šedéúrov;

Ekumenický

5 Toto sú mená mužov, ktorí vám budú po­máhať: Za Rúbenov­cov Elicúr, syn Šedeúra;

Bible21

5 Toto jsou jmé­na mužů, kteří vám bu­dou stát po boku: z Ru­be­na: Elicur, syn Še­de­u­rův,