Evanjelický4. Mojžišova1,27

4. Mojžišova 1:27

Numeri

spočítaných za kmeň Júdu bolo sedem­desiatštyritisíc šesťs­to.


Verš v kontexte

26 Júdov­cov, ich po­tom­kov podľa čeľadí a rodín, podľa počtu mien od dvad­saťročných vy­ššie, všet­kých boja­schop­ných, 27 spočítaných za kmeň Júdu bolo sedem­desiatštyritisíc šesťs­to. 28 Jis­sáchárov­cov, ich po­tom­kov podľa čeľadí a rodín, podľa počtu mien od dvad­saťročných vy­ššie, všet­kých boja­schop­ných,

späť na 4. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

27 ich počítaných, z po­kolenia Júdov­ho bolo sedemdesiatštyri tisíc šesťs­to.

Evanjelický

27 spočítaných za kmeň Júdu bolo sedem­desiatštyritisíc šesťs­to.

Ekumenický

27 Z Júdovho kmeňa ich na­počítali sedem­desiatštyritisícšesťs­to.

Bible21

27 poko­lení Juda čítalo 74 600 mužů.