Evanjelický4. Mojžišova1,25

4. Mojžišova 1:25

Numeri

spočítaných za kmeň Gád bolo štyrid­saťpäťtisíc šesťs­topäťdesiat.


Verš v kontexte

24 Gádov­cov, ich po­tom­kov podľa čeľadí a rodín, podľa počtu mien od dvad­saťročných vy­ššie, všet­kých boja­schop­ných, 25 spočítaných za kmeň Gád bolo štyrid­saťpäťtisíc šesťs­topäťdesiat. 26 Júdov­cov, ich po­tom­kov podľa čeľadí a rodín, podľa počtu mien od dvad­saťročných vy­ššie, všet­kých boja­schop­ných,

späť na 4. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

25 ich počítaných, z po­kolenia Gádov­ho bolo štyridsaťpäť tisíc šesťs­to päťdesiat.

Evanjelický

25 spočítaných za kmeň Gád bolo štyrid­saťpäťtisíc šesťs­topäťdesiat.

Ekumenický

25 Z Gádovho kmeňa ich na­počítali štyrid­saťpäťtisícšesťs­topäťdesiat.

Bible21

25 poko­lení Gád čítalo 45 650 mužů.