Evanjelický4. Mojžišova1,10

4. Mojžišova 1:10

Numeri

Za Jozefových synov: za Ef­rajima Elíšáma, syn Am­míhúdov, za Menaššeho Gam­líél, syn Pedácúrov;


Verš v kontexte

9 za Zebulúna Eliáb, syn Chélónov. 10 Za Jozefových synov: za Ef­rajima Elíšáma, syn Am­míhúdov, za Menaššeho Gam­líél, syn Pedácúrov; 11 za Ben­jamína Abídán, syn Gideóního;

späť na 4. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

10 zo synov Jozefových, z Ef­rai­ma Elišáma, syn Am­mihúdov, z Manas­sesa Gamaliel, syn Pedah­cúrov

Evanjelický

10 Za Jozefových synov: za Ef­rajima Elíšáma, syn Am­míhúdov, za Menaššeho Gam­líél, syn Pedácúrov;

Ekumenický

10 za Jozefových synov: z Efrajimovcov Elíšama, syn Am­míhuda, a z Menaššeovcov Gam­líel, syn Pedácura;

Bible21

10 z Josefových synů: z Efrai­ma: Eliša­ma, syn Ami­hudův, z Mana­se­se: Ga­ma­liel, syn Pedacurův,