EvanjelickýNehemiáš11,10

Nehemiáš 11:10

Z kňazov: Jedája, syn Jójáríbov, Jáchín,


Verš v kontexte

9 Jóél, syn Zich­rího, bol pred­staveným nad nimi a Júda, syn Chas­senúov, bol druhý po ňom. 10 Z kňazov: Jedája, syn Jójáríbov, Jáchín, 11 Serája, syn Chil­kiju, syna Mešul­láma, syna Cádóka, syna Merájóta, syna Achítúbov­ho, bol náčel­níkom domu Božieho,

späť na Nehemiáš, 11

Príbuzné preklady Roháček

10 Z kňazov: Jedai­áš, syn Jojaribov, a Jachin,

Evanjelický

10 Z kňazov: Jedája, syn Jójáríbov, Jáchín,

Ekumenický

10 Z kňazov: Jedaja, syn Jójaríba, Jákin,

Bible21

10 Z kněží: Jedajáš, syn Joja­ri­bův, Ja­kin,