EvanjelickýNáhum1,2

Náhum 1:2

Hos­podin je hor­livým Bohom a po­mstiteľom, po­mstiteľom je Hos­podin, pl­ným prch­kos­ti. Hos­podin sa po­mstí na svojich protiv­níkoch a drží hnev proti svojim ne­priateľom.


Verš v kontexte

1 Výrok o Ninive. Kniha videnia Na­huma El­kóšs­keho. 2 Hos­podin je hor­livým Bohom a po­mstiteľom, po­mstiteľom je Hos­podin, pl­ným prch­kos­ti. Hos­podin sa po­mstí na svojich protiv­níkoch a drží hnev proti svojim ne­priateľom. 3 Hos­podin je zhovievavý a veľký v moci, ale nenecháva ni­koho bez tres­tu. Vo vích­re a búr­ke je Jeho ces­ta a ob­lak je prachom Jeho nôh.

späť na Náhum, 1

Príbuzné preklady Roháček

2 Hos­podin je silný Bôh žiar­livý a po­mstiaci sa: Hos­podin po­mstí a prchký hnev; Hos­podin uvodí po­mstu na svojich protiv­níkov a drží hnev na svojich ne­priateľov.

Evanjelický

2 Hos­podin je hor­livým Bohom a po­mstiteľom, po­mstiteľom je Hos­podin, pl­ným prch­kos­ti. Hos­podin sa po­mstí na svojich protiv­níkoch a drží hnev proti svojim ne­priateľom.

Ekumenický

2 Hos­podin je hor­livý a tres­tajúci Boh. Po­mstiteľom je Hos­podin, vlád­ca roz­horčený. Hos­podin od­pláca svojim protiv­níkom a s hnevom prena­sleduje svojich ne­priateľov.

Bible21

2 Žár­livý Bůh a msti­tel je Hospodin, Hospodin se mstí, a to zuřivě! Hospodin se mstí na pro­tivnících svých, ke svým ne­přá­te­lům chová hněv.