EvanjelickýNáhum1,13

Náhum 1:13

Teraz polámem jeho jar­mo, ktoré leží na tebe, a roz­tr­hám tvoje putá.


Verš v kontexte

12 Tak­to vraví Hos­podin: Aj keď sú nedot­knutí a počet­ní, budú zoťatí a za­hynú. A ak som teba po­koril, už viac ťa ne­pokorím. 13 Teraz polámem jeho jar­mo, ktoré leží na tebe, a roz­tr­hám tvoje putá. 14 Hos­podin vy­dal roz­kaz proti tebe: Z tvoj­ho mena nebude viac semeno! Z domu tvojich bohov vy­ničím ryté a liate ob­razy; pri­pravím ti hrob, lebo si naničhod­ný.

späť na Náhum, 1

Príbuzné preklady Roháček

13 Ale teraz už polámem jeho jar­mo a shodím s teba a tvoje putá po­tr­hám.

Evanjelický

13 Teraz polámem jeho jar­mo, ktoré leží na tebe, a roz­tr­hám tvoje putá.

Ekumenický

13 Teraz polámem jeho jar­mo, ktoré je na tebe, a spretŕham tvoje putá.

Bible21

13 Jeho jho na to­bě teď roz­lo­mí­ma roz­trh­nu tvé okovy.“