EvanjelickýNáhum1,11

Náhum 1:11

Lebo z teba vy­šiel ten, čo za­mýšľal zlé proti Hos­podinovi, a strojil ničom­nosť.


Verš v kontexte

10 Aj keď sú ako po­sp­lietané tŕne a v pl­nej miaz­ge, strávení budú cel­kom sťa suché str­nis­ko. 11 Lebo z teba vy­šiel ten, čo za­mýšľal zlé proti Hos­podinovi, a strojil ničom­nosť. 12 Tak­to vraví Hos­podin: Aj keď sú nedot­knutí a počet­ní, budú zoťatí a za­hynú. A ak som teba po­koril, už viac ťa ne­pokorím.

späť na Náhum, 1

Príbuzné preklady Roháček

11 Z teba vy­šiel ten, ktorý vy­mýšľa proti Hos­podinovi zlé, rad­ca beliála.

Evanjelický

11 Lebo z teba vy­šiel ten, čo za­mýšľal zlé proti Hos­podinovi, a strojil ničom­nosť.

Ekumenický

11 Veď z teba vy­šiel ten, ktorý za­mýšľal zlé proti Hos­podinovi, ničom­ný rad­ca.

Bible21

11 Z te­be, Ni­nive, vy­šel ten, jenž o Hos­po­di­nu smýšlí zle a spřádá plá­ny zločinné!