EvanjelickýMicheáš1,12

Micheáš 1:12

Keď obyvateľka Márotu očakávala dob­ro, zo­stúpilo zlo od Hos­podina až po bránu Jeruzalema.


Verš v kontexte

11 Daj sa na ces­tu, obyvateľka Šáfíru, v na­hote a han­be. Ne­vyšla z mes­ta obyvateľka Kanaánu. Nárek Bét-Haécelu od­níme vám po­stať. 12 Keď obyvateľka Márotu očakávala dob­ro, zo­stúpilo zlo od Hos­podina až po bránu Jeruzalema. 13 Za­priah­ni koňa do voza, obyvateľka Láchíša! Tu je začiatok hriechu dcéry Si­on, lebo v tebe sa našli prie­stup­ky Iz­raela.

späť na Micheáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

12 Lebo obyvateľka Maróta sa bude svíjať bolesťou za ­strateným dobrým, pre­tože sos­túpi zlé od Hos­podina do brány Jeruzalema.

Evanjelický

12 Keď obyvateľka Márotu očakávala dob­ro, zo­stúpilo zlo od Hos­podina až po bránu Jeruzalema.

Ekumenický

12 Keď obyvateľka Márótu čakala dob­ro, zo­stúpilo zlo od Hos­podina až po bránu Jeruzalema.

Bible21

12 Obyva­te­lé Ma­ro­tu jen trnou, čekají, kdy při­jde úleva; Hospodin ale se­s­lal po­hro­muk bráně Je­ruzalé­ma.