EvanjelickýMatúš8,31

Matúš 8:31

Evanjelium podľa Matúša

I prosili Ho oní démoni: Keď nás už vy­háňaš, pošli nás do tam­tej čriedy svíň!


Verš v kontexte

30 Neďaleko nich pás­la sa veľká črieda svíň. 31 I prosili Ho oní démoni: Keď nás už vy­háňaš, pošli nás do tam­tej čriedy svíň! 32 Po­vedal im: Choďte! A oni vy­šli a vošli do svíň, a hľa, celá črieda rútila sa svahom do mora a za­hynula vo vode.

späť na Matúš, 8

Príbuzné preklady Roháček

31 A démoni ho prosili a hovorili: Jest­li nás vy­háňaš, do­voľ nám odísť do toho stáda svíň!

Evanjelický

31 I prosili Ho oní démoni: Keď nás už vy­háňaš, pošli nás do tam­tej čriedy svíň!

Ekumenický

31 Démoni ho prosili: Ak nás už vy­háňaš, pošli nás do tej čriedy svíň.

Bible21

31 Dé­mo­ni ho tedy pro­si­li: „Když nás vy­mítáš, poš­li nás do toho stáda prasat.“