EvanjelickýMatúš8,30

Matúš 8:30

Evanjelium podľa Matúša

Neďaleko nich pás­la sa veľká črieda svíň.


Verš v kontexte

29 A hľa, zvriesk­li: Čo Ťa do nás, Synu Boží? Prišiel si sem, aby si nás pred čas­ne mučil? 30 Neďaleko nich pás­la sa veľká črieda svíň. 31 I prosili Ho oní démoni: Keď nás už vy­háňaš, pošli nás do tam­tej čriedy svíň!

späť na Matúš, 8

Príbuzné preklady Roháček

30 A bolo opodiaľ od nich veliké stádo svíň pasúce sa.

Evanjelický

30 Neďaleko nich pás­la sa veľká črieda svíň.

Ekumenický

30 Obďaleč sa pás­la veľká črieda svíň.

Bible21

30 Opodál se pás­lo ve­liké stádo pra­sat.