EvanjelickýMatúš8,29

Matúš 8:29

Evanjelium podľa Matúša

A hľa, zvriesk­li: Čo Ťa do nás, Synu Boží? Prišiel si sem, aby si nás pred čas­ne mučil?


Verš v kontexte

28 Keď prišiel na druhú stranu, do krajiny Gadarénov, po­stavili sa Mu do ces­ty dvaja po­sad­nutí, ktorí práve vy­šli z hrobov a boli náram­ne zúriví, takže sa ni­kto ne­od­vážil chodiť tou ces­tou. 29 A hľa, zvriesk­li: Čo Ťa do nás, Synu Boží? Prišiel si sem, aby si nás pred čas­ne mučil? 30 Neďaleko nich pás­la sa veľká črieda svíň.

späť na Matúš, 8

Príbuzné preklady Roháček

29 A hľa, kričali a hovorili: Čo máme s tebou, Ježišu, Synu Boží? Prišiel si sem pred časom nás trápiť?

Evanjelický

29 A hľa, zvriesk­li: Čo Ťa do nás, Synu Boží? Prišiel si sem, aby si nás pred čas­ne mučil?

Ekumenický

29 Zrazu vy­krík­li: Čo ťa do nás, Boží Syn? Prišiel si nás sem trápiť pred určeným časom?

Bible21

29 Za­ča­li křičet: „Co je ti po nás, Boží Synu? Přišel jsi nás předčasně trýznit?“