EvanjelickýMatúš7,4

Matúš 7:4

Evanjelium podľa Matúša

Alebo ako môžeš po­vedať svoj­mu bratovi: Do­voľ, vy­beriem ti smiet­ku z oka, - keď ty sám máš v oku brv­no?


Verš v kontexte

3 Prečo bratovi vidíš v oku smiet­ku, a vo vlast­nom oku nebadáš brv­no? 4 Alebo ako môžeš po­vedať svoj­mu bratovi: Do­voľ, vy­beriem ti smiet­ku z oka, - keď ty sám máš v oku brv­no? 5 Po­krytec, vy­tiah­ni najprv brv­no z vlast­ného oka, a po­tom budeš jas­ne vidieť, aby si mohol vy­brať smiet­ku z oka svoj­ho brata.

späť na Matúš, 7

Príbuzné preklady Roháček

4 Alebo jako po­vieš svoj­mu bratovi: Daj, nech vy­j­mem ivier­ko z tvoj­ho oka, keď hľa, brv­no je v tvojom ­vlast­nom oku?

Evanjelický

4 Alebo ako môžeš po­vedať svoj­mu bratovi: Do­voľ, vy­beriem ti smiet­ku z oka, - keď ty sám máš v oku brv­no?

Ekumenický

4 Alebo ako môžeš po­vedať svoj­mu bratovi: Do­voľ, vy­beriem ti tries­ku z oka! — a po­zri, v oku máš brv­no?

Bible21

4 Jak můžeš říci své­mu brat­ru: ‚Nech mě, ať ti vy­táhnu z oka třísku,‘ a při­tom máš sám v oku trám!