EvanjelickýMatúš7,22

Matúš 7:22

Evanjelium podľa Matúša

Mnohí mi po­vedia v onen deň: Pane, Pane, či sme ne­prorokovali v Tvojom mene, či sme ne­vyháňali démonov v Tvojom mene a či sme nerobili mnohé divy v Tvojom mene?


Verš v kontexte

21 Nie každý, kto mi hovorí: Pane, Pane! voj­de do kráľov­stva nebes­kého, ale ten, kto činí vôľu môj­ho Otca nebes­kého. 22 Mnohí mi po­vedia v onen deň: Pane, Pane, či sme ne­prorokovali v Tvojom mene, či sme ne­vyháňali démonov v Tvojom mene a či sme nerobili mnohé divy v Tvojom mene? 23 A vtedy im vy­hlásim: Ni­kdy som vás ne­poz­nal; odíďte odo mňa, páchatelia ne­právos­ti!

späť na Matúš, 7

Príbuzné preklady Roháček

22 Mnohí mi po­vedia tam­toho dňa: Pane, Pane, či sme ne­prorokovali v tvojom mene a v tvojom mene démonov vy­háňali a v tvojom mene mnoho divov nečinili?

Evanjelický

22 Mnohí mi po­vedia v onen deň: Pane, Pane, či sme ne­prorokovali v Tvojom mene, či sme ne­vyháňali démonov v Tvojom mene a či sme nerobili mnohé divy v Tvojom mene?

Ekumenický

22 Mnohí mi po­vedia v ten deň: Pane, Pane, či sme v tvojom mene ne­prorokovali? Ne­vyháňali sme v tvojom mene démonov? Nerobili sme v tvojom mene mnoho moc­ných činov?

Bible21

22 Mno­zí mi v onen den řeknou: ‚Pane, Pane, copak jsme ve tvém jménu ne­pro­ro­kova­li? Ne­vy­míta­li jsme ve tvém jménu dé­mo­ny? Ne­děla­li jsme ve tvém jménu mno­ho zázraků?‘