EvanjelickýMatúš7,21

Matúš 7:21

Evanjelium podľa Matúša

Nie každý, kto mi hovorí: Pane, Pane! voj­de do kráľov­stva nebes­kého, ale ten, kto činí vôľu môj­ho Otca nebes­kého.


Verš v kontexte

20 Tak teda po ovocí po­znáte ich. 21 Nie každý, kto mi hovorí: Pane, Pane! voj­de do kráľov­stva nebes­kého, ale ten, kto činí vôľu môj­ho Otca nebes­kého. 22 Mnohí mi po­vedia v onen deň: Pane, Pane, či sme ne­prorokovali v Tvojom mene, či sme ne­vyháňali démonov v Tvojom mene a či sme nerobili mnohé divy v Tvojom mene?

späť na Matúš, 7

Príbuzné preklady Roháček

21 Nie každý, kto mi hovorí: Pane, Pane! voj­de do nebes­kého kráľov­stva, ale ten, kto činí vôľu môj­ho Ot­ca, ktorý je v nebesiach.

Evanjelický

21 Nie každý, kto mi hovorí: Pane, Pane! voj­de do kráľov­stva nebes­kého, ale ten, kto činí vôľu môj­ho Otca nebes­kého.

Ekumenický

21 Nie každý, kto mi hovorí: Pane, Pane! voj­de do nebes­kého kráľov­stva, ale iba ten, kto pl­ní vôľu môj­ho Ot­ca, ktorý je v nebesiach.

Bible21

21 Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘ , ve­jde do ne­bes­kého králov­ství, ale ten, kdo koná vů­li mého Otce v ne­besích.