EvanjelickýMatúš7,2

Matúš 7:2

Evanjelium podľa Matúša

lebo akým súdom súdite vy, takým budete súdení, a akou mierou meriate vy, takou bude vám na­merané.


Verš v kontexte

1 Ne­súďte, aby ste neboli súdení; 2 lebo akým súdom súdite vy, takým budete súdení, a akou mierou meriate vy, takou bude vám na­merané. 3 Prečo bratovi vidíš v oku smiet­ku, a vo vlast­nom oku nebadáš brv­no?

späť na Matúš, 7

Príbuzné preklady Roháček

2 lebo jakým súdom súdite, takým budete súdení; a jakou mierou meriate, takou vám bude tiež od­merané.

Evanjelický

2 lebo akým súdom súdite vy, takým budete súdení, a akou mierou meriate vy, takou bude vám na­merané.

Ekumenický

2 Lebo akým súdom súdite, takým budete súdení. Akou mierou meriate, takou sa na­meria vám.

Bible21

2 Jakým sou­dem to­tiž soudí­te, ta­kovým bu­dete sou­zeni, a ja­kou mírou měří­te, ta­kovou vám bude odměřeno.