EvanjelickýMatúš7,17

Matúš 7:17

Evanjelium podľa Matúša

Tak každý dob­rý strom rodí dob­ré ovocie, ale planý strom rodí zlé ovocie.


Verš v kontexte

16 Po ovocí po­znáte ich. Či oberajú z tŕnia hroz­no alebo z bodľačia figy? 17 Tak každý dob­rý strom rodí dob­ré ovocie, ale planý strom rodí zlé ovocie. 18 Ne­môže dob­rý strom donášať zlé ovocie, ani planý strom donášať dob­ré ovocie.

späť na Matúš, 7

Príbuzné preklady Roháček

17 Tak tedy každý dob­rý strom rodí dob­ré ovocie, a zlý strom rodí zlé ovocie.

Evanjelický

17 Tak každý dob­rý strom rodí dob­ré ovocie, ale planý strom rodí zlé ovocie.

Ekumenický

17 Tak každý dob­rý strom rodí dob­ré ovocie a zlý strom rodí zlé ovocie.

Bible21

17 Tak tedy každý dob­rý strom nese dob­ré ovo­ce a špatný strom nese zlé ovo­ce.